MAGIS TAIZÉ 2024

MAGIS TAIZÉ experiment
Prayer and music:
Spiritual renewal with music and songs from Taizé

The MAGIS TAIZÉ experiment is one of the MAGIS EUROPE 2024 experiments. It is connected with prayers, music, and songs from Taizé, as well as some other liturgical music. The program will include meditations, reflection on biblical texts, and a space for quiet time, relaxation, and sports. We will learn songs from Taizé with solos, as well as other liturgical and classical music. The experiment will be guided by several professional musicians. We invite you to seek and find God in nature, music, sung prayer, and community life.

Requirements: A positive attitude towards songs from Taizé, silence, and prayer. A good ear for music. Basic experience with singing.

Number of participants (excluding the volunteers, professional musicians from Slovakia and other helpers) – 18

Place of the experiment: The MAGIS TAIZÉ experiment will take place at the Jesuit cottages in Trlenska dolina, near Ružomberok, nestled in the beautiful countryside of Veľká Fatra National Park, within walking distance of Vlkolínec (protected by UNESCO; see: https://www.youtube.com/watch?v=ZMY9GYnd7w4 ; https://www.youtube.com/watch?v=KvJ9MIi9KFc https://www.youtube.com/watch?v=T91DDhb5v6o ).

See location: 49.029371, 19.274912
(https://www.google.sk/maps/place/49%C2%B001’45.7%22N+19%C2%B016’29.7%22E/@49.0293745,19.2723371,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d49.029371!4d19.274912?entry=ttu)

Leader of the experiment / Oboe:
P. Vlastimil Dufka SJ
E-mail: vlastodufka@gmail.com
Mobil: +421 908 809 431
Choir director / piano / voice:
Ivanka Chrapková
E-mail: ivanka.chrapkova@gmail.com

See some photos from MAGIS TAIZÉ experiment 2017 in Trlenská dolina near Ružomberok (Slovakia): https://www.flickr.com/photos/magisce2017/sets/72157684220806591/

Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia pre študentov tu
v LETNOM semestri 2019/2020

Čas: 5.3.-8.3. 2020

Miesto: Modra-Piesok (Zochova chata)
– zastávka autobusu: Modra, Piesok, chata UK
Ako sa dostať na jezuitskú chatu v Modre-Piesok (Zochova chata)? KLIKNI

Začiatok a koniec duchovných cvičení: Duchovné cvičenia začnú sv. omšou dňa 5.3.  o 18:30 hod. Najbližšia zastávka autobusu pri chate má názov Modra, Piesok, chata UK.
Duchovné cvičenia končia v nedeľu, t.j. 8.3. poobede (cca o 15:00 hod.)

Zodpovedný za duchovné cvičenia:
Vlastimil Dufka SJ
E-mail: vlastimil.dufka@truni.sk (vlastodufka@gmail.com)

Poplatky za ubytovanie a stravu: Poplatok za ubytovanie za jednu noc (pre jednu osobu) je 5.- €. (Zvyčajne sa na chate platí na osobu 10 € za noc. Cena 5 € je iba pre vás, študentov, aby sme vaše poplatky udržali čo najnižšie… 🙂
Poplatok za stravu je určený podľa spotreby. Podľa posledných DC možno predpokladať, že predbežný poplatok za stravu je cca 5-6 € /1 osoba/jeden deň. Celkový poplatok za DC na tri dni je 30 EUR. Tento poplatok si platia samotní študenti. V prípade, že by si niektorí študenti z ekonomického hľadiska nemohli dovoliť zaplatenie týchto DC, budeme hľadať možnosti, ako im prispieť alebo zasponzorovať aspoň časť poplatku. Študenti, ktorí potrebujú finančnú pomoc na DC nech sa čo najskôr obrátia na P. Vlastimila Dufku SJ.

Poznámka k strave: Účastníkom DC bude variť profesionálna kuchárka a jej pomocníčka. Podľa počtu exercitantov bude urobený spoločný nákup (stravu si netreba nosiť). Pokiaľ máte osobitnú diétu alebo niektoré jedlá nemôžete konzumovať, prosíme vás, aby ste to oznámili P. Dufkovi najneskôr do utorka (do 12:00 hod.) pred DC, aby sa tak na základe požiadaviek prispôsobil nákup potravín.

Poznámka k ubytovaniu: Na chate nie je dostatok posteľnej bielizne. Prosím, doneste si so sebou spacáky alebo posteľnú bielizeň.

Osmičky – zbor

OSMIČKY V JEZUITOV – ZBOR

Dirigentka: ANIČKA KOVÁČIKOVÁ

Nácvika zboru: každý pondelok od 19:00 – 19:50 hod
priamo na chóre jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa

Zbor spieva počas osmičiek,
t.j. sv. omší pre študentov a mladých dospelých,
každý pondelok o 20:00 hod.
v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa
(pri Hlavnom námestí)

NOVÍ SPEVÁCI A HUDOBNÍCI SÚ VÍTANÍ!

 

Publikácie – Links

AAA – Canto e fede: Il canto come strumento per promuovere l’ortodossia della fede / Vlastimil Dufka ; [rec. Cyril Vasiľ, Jozef Kyselica, Pavol Zvara, Massimo Marelli]. – 1 st. edition. – Santa María La Ribera, México : Buena Prensa, 2013. – 1 CD-ROM, 106 s. – ISBN 978-607-8293-09-4. 

  AAA –  Il Canto Sacro del XVII Secolo e il Cantus Catholici (1655) / Vlastimil Dufka ; [recensione scientifica: Cyril Vasiľ, Jozef Kyselica, Massimo Marelli]. – 1. vyd. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe Collegium Bobolanum, 2019. – 213 s., [10,70 AH]. – ISBN 978-83-952410-1-7.

  AAB – Biblia je významným nástrojom dialógu / Pavel Vilhan, Józef Kulisz, Vlastimil Dufka ; Editor Jozef Kyselica ; [recenzenti: Ladislav Csontos, Ján Ďurica]. – 1. vyd. – Trnava : Dobrá kniha, 2019. – 79 s. ; [4,15 AH]. – ISBN 978-80-8191-243-6. – Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/15913.pdf
Biblické a teologické východiská veľkonočných kantát J.S.Bach. In: Biblia je významným nástrojom dialógu / Pavel Vilhan, Józef Kulisz, Vlastimil Dufka ; Editor Jozef Kyselica ; Trnava : Dobrá kniha, 2019, s. 57-79.

  ADE – Evangelization as portrayed in the liturgical and cultural expression of Saints Cyril and Methodius. In: Studia Bobolanum. – ISSN 1642-5650. – Roč. 28, č. 4 (2017), s. 229-240. 

  ADF – Historicko-liturgické aspekty procesiových spevov Eucharistie. In: Teologický časopis. – ISSN 1336-3395. – Roč. 17, č. 1 (2019), s. 21-39.   

  ADF – Misia svätých Cyrila a Metoda a Rímska liturgia v slovanskom jazyku. In: Viera a život. – ISSN 1335-6771. – Roč. 29, č. 2 (2019), s. 3-12.

  ADF – Princípy liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu. In: Teologický časopis. – ISSN 1336-3395. – Roč. 19, č. 1 (2021), s. 31-43.

  ADF – Liturgia ticha. In: Viera a život. – ISSN 1335-6771. – Roč. 31, č. 3 (2021), s. 67-75.

  ADF – Historicko-liturgický pohľad na podávanie Eucharistie na ruku. In: Viera a život. – ISSN 1335-6771. – Roč. 31, č. 6 (2021), s. 39-48.

  ADM – Spoločnosť Ježišova a liturgia (The Society of Jesus and Liturgy) In: Studia theologica. – ISSN 1212-8570. – Roč. 23, č. 3 (2021), s. 81-102. WOS 

  ADM – Moravské pramene prvého slovenského katolíckeho kancionála Cantus Catholici (1655) a jeho spevy ordinária (The Moravian Sources of the First Slovak Catholic Hymnal Cantus Catholici (1655) and Its Chants of the Mass Ordinary) In: Studia theologica. – ISSN 1212-8570. – Vol. 19, no. 3 (2017), p. 133-146. WOS 

  ADN – Today’s influence of the apostle Paul on the education of children and young people an its contribution to dialogue / Vlastimil Dufka et al.
In: Acta Missiologica. – ISSN 1337-7515. – Vol. 13, no. 2 (2019), p. 158-171. WOS

  AEC – Gli inni di sant’Ambrogio. In: Ante faciem Domini. – Praha : Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově, 2014, s. 20-29. ISBN 978-80-88009-01-6.

  AEC – The entrance chant in the celebration of the eucharist and its function of building community. In: Artis Musicae Exempla Nova Ritus Christiani 1. – Katowice : Ksiegarnia św. Jacka, 2009, s. 9-18. ISBN 978-83-7030-705-9.

  AEC – Liturgia ako miesto stretnutia s Kristom : prítomnosť Krista v liturgii a teologické aspekty liturgického slávenia. In: Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku. – Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014, s. 39-56. ISBN 978-80-7195-817-8. – online, s. 39-56, [1,39 AH].. – Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10926.pdf

  AED – Biblické východiská spevov z Taizé. In: Biblia a jej interdisciplinárne reflexie 3. – Trnava : Dobrá kniha, 2013, s. 7-37. ISBN 978-80-7141-832-0. – CD ROM.

  AED – Liturgické slávenie ako základné východisko pre chápanie rituálnej hudby. In: Rastislav Podpera (ed.), Hudba v súčasnej liturgii, Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2006, s. 59-70. ISBN 80-89135-07-2.

  AFD – Cantus Catholici (1655) : liturgické a teologické aspekty. In: Cantus catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe. Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 2002, s. 43-60. ISBN 80-967722-8-7.

  O2 – Spoločenstvo MAGIS – Sprevádzanie a formácia mladých ľudí. In: 100 rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1920 – 2022. Trnava : Dobrá kniha, 2022, s. 453-460. ISBN 978-80-8191-362-4.

  V3 – Liturgical music and its mission: Liturgical participation and music. In: Acta Missiologica. – ISSN 1337-7515 (print), ISSN 2453-7160 (On-line) – Vol. 16, no. 1 (2022), p. 185-193. WOS

Noty – nahrávky

***

AD MAIOREM DEI GLORIAM
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ)
partitúra/zbor – YouTube

HYMNA KU CTI BLAHOSLAVENÉHO TITUSA ZEMANA
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Daniel Hevier)
Tento spev prvýkrát zaznel pri beatifikácii Titusa Zemana počas prinášania relikvii.
organzbor

JASAJ NA CHVÁLU PÁNOVI
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Sr. Blandína Angelovičová OSU)
Organ-ľud – flauta – hobojunisono pre ľud

KDE JE LÁSKA OPRAVDIVÁ
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Rímsky misál)
Noty (zbor/ľud, organ-nástroje)

(Kde je láska opravdivá. In: Sväté prijímanie a kult eucharistického tajomstva mimo omše, Trnava : SSV, 2011, s. 182-185.)

Live nahrávka zo slávenia Eucharistie so Svätým Otcom Františkom dňa 15.9. 2021 v Šaštíne (spev počas prípravy obetných darov):

YouTube – video: Záznam so slávnostnej sv. omše so Svätým Otcom Františkom v Šaštíne (15.9. 2021), kde spev Kde je láska opravdivá zaznel počas prípravy obetných darov.

MATKA BOŽIA NITRIANSKA
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Milan Hromník SJ)
Organ – zbor – nástroje unisono pre ľud (A5) YouTube

NÁŠ PÁN PREBÝVA V NÁS
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Porov.Kol 1,18; Zjv 1,8; Zjv 21,6; Hymnus anonymného autora)
Noty

Live nahrávka zo slávenia Eucharistie so Svätým Otcom Františkom dňa 15.9. 2021 v Šaštíne (spev počas sv. prijímania):

Nahrávka spevu v podaní zboru Stella zo Senca. Dirigent: Tomáš Šelc

NECH NÁS ŽEHNÁ PÁN
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Porov. Ž 67,2.4; Mk 16,15; Mt 28,19-20)
Noty (zbor, sólo, nástroje)

YouTube – španielska verzia spevu Nech nás žehná Pán (El Señor nos bendiga – spracoval C. Fones SJ

Ó, SV. JOZEF, HĽA PRICHÁDZAME
Hymnický spev k Roku sv. Jozefa
(Text: Jozef Šuppa SJ – Hudba: Vlastimil Dufka SJ)
noty – organový sprievodKomentár

POĎTE, PLESAJME V PÁNOVI
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ)
Tento spev prvýkrát zaznel pri beatifikácii Titusa Zemana ako úvodný spev k sláveniu Eucharistie.
Spev-organ; zborová úprava refrénu

STÍŠME SA V BOŽOM SLOVE
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Daniel Hevier SJ)
Noty pre organ (C nástroj) – Noty pre ľud YouTube