Osmičky – zbor

OSMIČKY V JEZUITOV – ZBOR

Dirigentka: ANIČKA ĽUBUŠKÁ

Nácvika zboru: každý pondelok od 18:30 – 19:50 hod
na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity
(Bratislava, Kostolná 1, 2. posch., uč. 3)

Zbor spieva počas osmičiek,
t.j. sv. omší pre študentov a mladých dospelých,
každý pondelok o 20:00 hod.
v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa
(pri Hlavnom námestí)

NOVÍ SPEVÁCI A HUDOBNÍCI SÚ VÍTANÍ!