Noty – nahrávky

***

AD MAIOREM DEI GLORIAM
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ)
partitúra/zbor – YouTube

HYMNA KU CTI BLAHOSLAVENÉHO TITUSA ZEMANA
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Daniel Hevier)
Tento spev prvýkrát zaznel pri beatifikácii Titusa Zemana počas prinášania relikvii.
organzbor

JASAJ NA CHVÁLU PÁNOVI
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Sr. Blandína Angelovičová OSU)
Organ-ľud – flauta – hobojunisono pre ľud

KDE JE LÁSKA OPRAVDIVÁ
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Rímsky misál)
Noty (zbor/ľud, organ-nástroje)

(Kde je láska opravdivá. In: Sväté prijímanie a kult eucharistického tajomstva mimo omše, Trnava : SSV, 2011, s. 182-185.)

Live nahrávka zo slávenia Eucharistie so Svätým Otcom Františkom dňa 15.9. 2021 v Šaštíne (spev počas prípravy obetných darov):

YouTube – video: Záznam so slávnostnej sv. omše so Svätým Otcom Františkom v Šaštíne (15.9. 2021), kde spev Kde je láska opravdivá zaznel počas prípravy obetných darov.

MATKA BOŽIA NITRIANSKA
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Milan Hromník SJ)
Organ – zbor – nástroje unisono pre ľud (A5) YouTube

NÁŠ PÁN PREBÝVA V NÁS
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Porov.Kol 1,18; Zjv 1,8; Zjv 21,6; Hymnus anonymného autora)
Noty

Live nahrávka zo slávenia Eucharistie so Svätým Otcom Františkom dňa 15.9. 2021 v Šaštíne (spev počas sv. prijímania):

Nahrávka spevu v podaní zboru Stella zo Senca. Dirigent: Tomáš Šelc

NECH NÁS ŽEHNÁ PÁN
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Porov. Ž 67,2.4; Mk 16,15; Mt 28,19-20)
Noty (zbor, sólo, nástroje)

YouTube – španielska verzia spevu Nech nás žehná Pán (El Señor nos bendiga – spracoval C. Fones SJ

Ó, SV. JOZEF, HĽA PRICHÁDZAME
Hymnický spev k Roku sv. Jozefa
(Text: Jozef Šuppa SJ – Hudba: Vlastimil Dufka SJ)
noty – organový sprievodKomentár

POĎTE, PLESAJME V PÁNOVI
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ)
Tento spev prvýkrát zaznel pri beatifikácii Titusa Zemana ako úvodný spev k sláveniu Eucharistie.
Spev-organ; zborová úprava refrénu

STÍŠME SA V BOŽOM SLOVE
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Daniel Hevier SJ)
Noty pre organ (C nástroj) – Noty pre ľud YouTube