Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia pre študentov tu
v LETNOM semestri 2019/2020

Čas: 5.3.-8.3. 2020

Miesto: Modra-Piesok (Zochova chata)
– zastávka autobusu: Modra, Piesok, chata UK
Ako sa dostať na jezuitskú chatu v Modre-Piesok (Zochova chata)? KLIKNI

Začiatok a koniec duchovných cvičení: Duchovné cvičenia začnú sv. omšou dňa 5.3.  o 18:30 hod. Najbližšia zastávka autobusu pri chate má názov Modra, Piesok, chata UK.
Duchovné cvičenia končia v nedeľu, t.j. 8.3. poobede (cca o 15:00 hod.)

Zodpovedný za duchovné cvičenia:
Vlastimil Dufka SJ
E-mail: vlastimil.dufka@truni.sk (vlastodufka@gmail.com)

Poplatky za ubytovanie a stravu: Poplatok za ubytovanie za jednu noc (pre jednu osobu) je 5.- €. (Zvyčajne sa na chate platí na osobu 10 € za noc. Cena 5 € je iba pre vás, študentov, aby sme vaše poplatky udržali čo najnižšie… 🙂
Poplatok za stravu je určený podľa spotreby. Podľa posledných DC možno predpokladať, že predbežný poplatok za stravu je cca 5-6 € /1 osoba/jeden deň. Celkový poplatok za DC na tri dni je 30 EUR. Tento poplatok si platia samotní študenti. V prípade, že by si niektorí študenti z ekonomického hľadiska nemohli dovoliť zaplatenie týchto DC, budeme hľadať možnosti, ako im prispieť alebo zasponzorovať aspoň časť poplatku. Študenti, ktorí potrebujú finančnú pomoc na DC nech sa čo najskôr obrátia na P. Vlastimila Dufku SJ.

Poznámka k strave: Účastníkom DC bude variť profesionálna kuchárka a jej pomocníčka. Podľa počtu exercitantov bude urobený spoločný nákup (stravu si netreba nosiť). Pokiaľ máte osobitnú diétu alebo niektoré jedlá nemôžete konzumovať, prosíme vás, aby ste to oznámili P. Dufkovi najneskôr do utorka (do 12:00 hod.) pred DC, aby sa tak na základe požiadaviek prispôsobil nákup potravín.

Poznámka k ubytovaniu: Na chate nie je dostatok posteľnej bielizne. Prosím, doneste si so sebou spacáky alebo posteľnú bielizeň.

Kontakt – Publikácie


Vlastimil Dufka SJ
vlastodufka@gmail.com

Publikácie

AAA – DUFKA, V.: Il canto sacro del XVII secolo e il Cantus Catholici (1655). Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, 2019.

AAA – DUFKA, V.: Canto e fede. Il canto come strumento per promuovere l’ortodossia della fede. México, D.F. : Buena Prensa, 2013.

AAB – DUFKA, V.: Biblické a teologické východiská veľkonočných kantát J.S.Bacha. In: P.VILHAN-J.KULISZ-V.DUFKA, Biblia je významným nástrojom dialógu. Trnava : Dobrá kniha, 2019, s. 57-79.

Noty – nahrávky

NOVÉ!

YouTube – audio-vizuálny záznam so spevom KDE JE LÁSKA OPRAVDIVÁ.
Záznam so slávnostnej sv. omše so Svätým Otcom Františkom v Šaštíne (15.9. 2021), kde spev Kde je láska opravdivá zaznel počas prípravy obetných darov.
(Notový záznam nájdete na tejto stránke nižšie.)

***

AD MAIOREM DEI GLORIAM
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ)
partitúra/zbor – YouTube

HYMNA KU CTI BLAHOSLAVENÉHO TITUSA ZEMANA
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Daniel Hevier)
Tento spev prvýkrát zaznel pri beatifikácii Titusa Zemana počas prinášania relikvii.
organzbor

JASAJ NA CHVÁLU PÁNOVI
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Sr. Blandína Angelovičová OSU)
Organ-ľud – flauta – hobojunisono pre ľud

KDE JE LÁSKA OPRAVDIVÁ
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Rímsky misál)
Noty (zbor/ľud, organ-nástroje)

YouTube – video: Záznam so slávnostnej sv. omše so Svätým Otcom Františkom v Šaštíne (15.9. 2021), kde spev Kde je láska opravdivá zaznel počas prípravy obetných darov.

MATKA BOŽIA NITRIANSKA
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Milan Hromník SJ)
Organ – zbor – nástroje unisono pre ľud (A5) YouTube

NÁŠ PÁN PREBÝVA V NÁS
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Porov.Kol 1,18; Zjv 1,8; Zjv 21,6; Hymnus anonymného autora)
Noty

NECH NÁS ŽEHNÁ PÁN
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Porov. Ž 67,2.4; Mk 16,15; Mt 28,19-20)
Noty (zbor, sólo, nástroje)

Ó, SV. JOZEF, HĽA PRICHÁDZAME
Hymnický spev k Roku sv. Jozefa
(Text: Jozef Šuppa SJ – Hudba: Vlastimil Dufka SJ)
noty – organový sprievodKomentár

POĎTE, PLESAJME V PÁNOVI
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ)
Tento spev prvýkrát zaznel pri beatifikácii Titusa Zemana ako úvodný spev k sláveniu Eucharistie.
Spev-organ; zborová úprava refrénu

STÍŠME SA V BOŽOM SLOVE
(Hudba: Vlastimil Dufka SJ – Text: Daniel Hevier SJ)
Noty pre organ (C nástroj) – Noty pre ľud YouTube

Osmičky – zbor

OSMIČKY V JEZUITOV – ZBOR

Dirigentka: ANIČKA ĽUBUŠKÁ

Nácvika zboru: každý pondelok od 18:30 – 19:50 hod
na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity
(Bratislava, Kostolná 1, 2. posch., uč. 3)

Zbor spieva počas osmičiek,
t.j. sv. omší pre študentov a mladých dospelých,
každý pondelok o 20:00 hod.
v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa
(pri Hlavnom námestí)

NOVÍ SPEVÁCI A HUDOBNÍCI SÚ VÍTANÍ!