Osmičky – zbor

OSMIČKY V JEZUITOV – ZBOR

Dirigentka: ANIČKA KOVÁČIKOVÁ

Nácvika zboru: každý pondelok od 19:00 – 19:50 hod
priamo na chóre jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa

Zbor spieva počas osmičiek,
t.j. sv. omší pre študentov a mladých dospelých,
každý pondelok o 20:00 hod.
v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa
(pri Hlavnom námestí)

NOVÍ SPEVÁCI A HUDOBNÍCI SÚ VÍTANÍ!